Novinky

Zástup

02.06.2020 09:39

Posudky o zdravotní způsobilosti - /tábory, školy v přírodě, kurzy plavání, lyžování/ - může vydat jen registrující lékař dítěte, zástup ho nevydává, zajistěte si je včas !!!

 

Všechny zprávy z odborných vyšetření -  přineste svému registrujícímu lékaři

 

Před vstupem do čekárny a ordinace si nasaďte prosím v zájmu ochrany svého a našeho zdraví - ROUŠKU.

 

O letních prázdninách máme pátky volné, neordinujeme

 
 

DOVOLENÁ O LETNÍCH PRÁZDNINÁCH

  

 

10.8. - 14.8. 2020   Zastupuje jen pro naléhavé případy na dětská ambulance v nemocnici Nymburk od 13 hodin do 15 hodin. 

17.8. - 21.8. 2020   Zastupuje jen pro naléhavé případy MUDr. Jana Nývltová, Spojovací 559/E, Milovice (ošetří dle svých ordinačních hodin). 

                                                                                  Od 15,30 hod. pak funguje dětská LPS v nemocnici v Nymburce s poplatkem.

         

PROVOZ DĚTSKÉ ORDINACE PO UKONČENÍ NOUZOVÉHO STAVE

29.05.2020 00:00

Od 1.6.2020 ordinujeme dle běžných ordinačních hodin.

 

 

 

V zájmu ochrany Vašeho dítěte i Vás před možnou infekcí dodržujte tato pravidla v naší ordinaci:

 

 1. Ke všem vyšetřením se musíte předem objednat (tel.č. 325 577 277). Uveďte důvod

         návštěvy lékaře a případný kontakt s infekčně

         nemocným. Telefonujte věcně, stručně.

 1.  K vyšetření se dostavte včas, pokud se na

 stanovený termín vyšetření nedostavíte včas, musíte

 se objednat znovu.

 1.  Do prostor zdravotnického zařízení vstupujte až na výzvu personálu a striktně dodržujte jeho pokyny.
 2.  Vstup je povolen pouze objednanému pacientovi, ev. pouze jednomu doprovodu u nezletilých a osob ZTP (výjimka jen po dohodě s lékařem)
 3.  Ve zdravotnickém zařízení jste povinni mít zakryta ústa a nos rouškou. Roušku neodkládejte, při vyšetření úst ji stáhněte pod bradu.
 4.  Vyhněte se maximálně možným způsobem ostatním návštěvníkům zdravotnického zařízení a běžte co nejkratší cestou k ordinaci, do níž jste objednáni.
 5.  Dezinfikujte si ruce před i po návštěvě zdravotnického zařízení.
 6.  Nedotýkejte se zbytečně povrchů (kliky, nábytek, povrchy dveří, madla, odpadkové koše, …), pokud to není nezbytně nutné.

 

 1.  Zajistěte, aby Vaše dítě na nic nesahalo, neběhalo po zdravotnickém zařízení a nevyhledávalo kontakt s dalšími osobami.  Malé děti držte u sebe (za ruku, na svém klíně, na sousední židli).
 2. Ve zdravotnickém zařízení pokud možno nekonzumujte nápoje a jídlo.
 3. Při použití WC dodržujte hygienické zásady (spláchněte, umyjte sobě/dítěti ruce vodou a mýdlem, ruce osušte a následně potřete dezinfekčním prostředkem).
 4. Při smrkání a kýchání používejte jednorázové kapesníky, které si po použití odneste nebo vložte do uzavíratelné nádoby na odpad (nejlépe v zavázaném igelitovém sáčku). Po vysmrkání si umyjte ruce.
 5. Použité dětské pleny nenechávejte v prostorách zdravotnického zařízení a odneste si je.
 6. Vezměte, prosím, na vědomí, že provedení protiepidemických opatření (umytí povrchů, desinfekce, větrání) vyžaduje potřebný čas.
 7. Banální zdravotní potíže řešte sami nebo ve sporných případech se poraďte s lékařem telefonicky.
 8. Neodkládejte očkování a preventivní prohlídky bez závažného důvodu.

 

Od 1.6.2020 je znovu otevřena v nemocnici v Nymburce dětská pohotovost od 15,30 hod. Prosím, využívejte jen v opravdu akutních případech .

 

 

 

 

Meningokokové onemocnění

17.09.2018 13:58

Invazivní meningokokové onemocnění - je život ohrožující onemocnění, zjistěte více na  - www.meningokoky.cz

***

26.06.2018 09:38

Vážení rodiče, 

již v porodnici se Vás mohou zeptat, zda máte vybraného dětského lékaře pro vaše děťátko. Je proto dobré mít jej předem zajištěného. Po porodu mu zavoláte a domluvíte se s ním na první návštěvě, která obvykle proběhne u Vás doma po příjezdu z porodnice. 

Nabízíme Vám veškeré lékařské služby včetně očkování a preventivních prohlídek.

 

 Najdete nás na adrese : Milovice, Lesní 620 /A