Novinky

Dovolená

02.06.2020 09:39

O letních prázdninách - v pátek neordinujeme, v akutních případech zastupuje dětská ambulance v nemocnici v Nymburce od 13 do 15 hod.

 

 
 
 

Dovolená o prázdninách :

5.7. -  16.7. 2021 - dovolená, zastupuje MUDr. Jana Nývltová, Spojovací  559/E, Milovice, tel.607 746 211 dle svých ordinačních hodin pro nemocné. Před ošetřením vždy telef. volejte a objednejte se.

 

9.8. -  20.8.2021 - dovolená, 9. - 11.8.2021 zastupuje MUDr. Jana Nývltová,12.-20.8. 2021 zastupuje dětská ambulance v nemocnici v Nymburce od 13 do 15 hod. OČR ev. ambulance vystaví.

 
 
 
 

Posudky o zdravotní způsobilosti - /tábory, školy v přírodě, kurzy plavání, lyžování/ - může vydat jen registrující lékař dítěte, zástup ho nevydává, zajistěte si je včas !!!

 

Všechny zprávy z odborných vyšetření -  přineste svému registrujícímu lékaři

PROVOZ DĚTSKÉ ORDINACE PO UKONČENÍ NOUZOVÉHO STAVU

29.05.2020 00:00

 

Před vstupem do čekárny a ordinace si nasaďte prosím v zájmu ochrany svého a našeho zdraví - ROUŠKU.

 

V zájmu ochrany Vašeho dítěte i Vás před možnou infekcí dodržujte tato pravidla v naší ordinaci:

 

 1. Ke všem vyšetřením se musíte předem objednat (tel.č. 325 577 277). Uveďte důvod

         návštěvy lékaře a případný kontakt s infekčně

         nemocným. Telefonujte věcně, stručně.

 1.  K vyšetření se dostavte včas, pokud se na

 stanovený termín vyšetření nedostavíte včas, musíte

 se objednat znovu.

 1.  Do prostor zdravotnického zařízení vstupujte až na výzvu personálu a striktně dodržujte jeho pokyny.
 2.  Vstup je povolen pouze objednanému pacientovi, ev. pouze jednomu doprovodu u nezletilých a osob ZTP (výjimka jen po dohodě s lékařem)
 3.  Ve zdravotnickém zařízení jste povinni mít zakryta ústa a nos rouškou. Roušku neodkládejte, při vyšetření úst ji stáhněte pod bradu.
 4.  Vyhněte se maximálně možným způsobem ostatním návštěvníkům zdravotnického zařízení a běžte co nejkratší cestou k ordinaci, do níž jste objednáni.
 5.  Dezinfikujte si ruce před i po návštěvě zdravotnického zařízení.
 6.  Nedotýkejte se zbytečně povrchů (kliky, nábytek, povrchy dveří, madla, odpadkové koše, …), pokud to není nezbytně nutné.
 7.  Zajistěte, aby Vaše dítě na nic nesahalo, neběhalo po zdravotnickém zařízení a nevyhledávalo kontakt s dalšími osobami.  Malé děti držte u sebe (za ruku, na svém klíně, na sousední židli).
 8. Ve zdravotnickém zařízení pokud možno nekonzumujte nápoje a jídlo.
 9. Při použití WC dodržujte hygienické zásady (spláchněte, umyjte sobě/dítěti ruce vodou a mýdlem, ruce osušte a následně potřete dezinfekčním prostředkem).
 10. Při smrkání a kýchání používejte jednorázové kapesníky, které si po použití odneste nebo vložte do uzavíratelné nádoby na odpad (nejlépe v zavázaném igelitovém sáčku). Po vysmrkání si umyjte ruce.
 11. Použité dětské pleny nenechávejte v prostorách zdravotnického zařízení a odneste si je.
 12. Vezměte, prosím, na vědomí, že provedení protiepidemických opatření (umytí povrchů, desinfekce, větrání) vyžaduje potřebný čas.
 13. Banální zdravotní potíže řešte sami nebo ve sporných případech se poraďte s lékařem telefonicky.
 14. Neodkládejte očkování a preventivní prohlídky bez závažného důvodu.

 

Od 1.6.2020 je znovu otevřena v nemocnici v Nymburce dětská pohotovost od 15,30 hod. Prosím, využívejte jen v opravdu akutních případech .

 

 

 

 

Meningokokové onemocnění

17.09.2018 13:58

Invazivní meningokokové onemocnění - je život ohrožující onemocnění, zjistěte více na  - www.meningokoky.cz

***

26.06.2018 09:38

Vážení rodiče, 

již v porodnici se Vás mohou zeptat, zda máte vybraného dětského lékaře pro vaše děťátko. Je proto dobré mít jej předem zajištěného. Po porodu mu zavoláte a domluvíte se s ním na první návštěvě, která obvykle proběhne u Vás doma po příjezdu z porodnice. 

Nabízíme Vám veškeré lékařské služby včetně očkování a preventivních prohlídek.

 

 Najdete nás na adrese : Milovice, Lesní 620 /A