PROVOZ DĚTSKÉ ORDINACE PO UKONČENÍ NOUZOVÉHO STAVU

29.05.2020 00:00

 

 

V zájmu ochrany Vašeho dítěte i Vás před možnou infekcí dodržujte tato pravidla v naší ordinaci:

 

  • Ke všem vyšetřením se musíte předem objednat (tel.č. 325 577 277). Uveďte důvod návštěvy lékaře. Telefonujte věcně, stručně.
  •  K vyšetření se dostavte včas, pokud se na stanovený termín vyšetření nedostavíte včas, musíte se objednat znovu.
  •  Do prostor zdravotnického zařízení vstupujte až na výzvu personálu a striktně dodržujte jeho pokyny.
  •  Dezinfikujte si ruce před i po návštěvě zdravotnického zařízení.
  • Ve zdravotnickém zařízení pokud možno nekonzumujte nápoje a jídlo.
  • Při použití WC dodržujte hygienické zásady (spláchněte, umyjte sobě/dítěti ruce vodou a mýdlem, ruce osušte a následně potřete dezinfekčním prostředkem).
  • Při smrkání a kýchání používejte jednorázové kapesníky, které si po použití odneste nebo vložte do uzavíratelné nádoby na odpad (nejlépe v zavázaném igelitovém sáčku). Po vysmrkání si umyjte ruce.
  • Použité dětské pleny nenechávejte v prostorách zdravotnického zařízení a odneste si je.
  • Banální zdravotní potíže řešte sami nebo ve sporných případech se poraďte s lékařem telefonicky.
  • Neodkládejte očkování a preventivní prohlídky bez závažného důvodu.

 

Od 1.6.2020 je znovu otevřena v nemocnici v Nymburce dětská pohotovost od 15,30 hod. Prosím, využívejte jen v opravdu akutních případech .